PAUSE HERE

Sunday, September 13, 2015

KEMAHIRAN MEMBACA


FAKTOR PENDORONG
Ibu Bapa dan persekitaran


Ibu bapa telah memainkan peranan yang aktif dalam membantu anak mereka belajar namun ada segelintir ibu bapa yang tidak prihatin akan hal ini.

PUNCA-PUNCA MURID KURANG MINAT MEMBACA
»Tiada semangat motivasi dalam diri
»"Mindset" membaca membosankan
»Lebih gemar menonton televisyen dan bermain.
»
»Kedudukan perpustakaan di tingkat tiga.
»buku-buku terbitan lama dan tidak diperbaharui
»keadaan perpustakaan yang tidak tersusun.
»bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat umur.
»
»Kerja sekolah terlalu banyak
»Tiada teman
»Di rumah tiada sudut khas untuk membaca

No comments:

Post a Comment